Check in at work

Check in @ work aanwezigheidsregistratie
Check in @ work

Check in at work

De aanwezigheidsregistratie op werkplaatsen

De wetgeving rond de verplichte aanwezigheidsregistratie is vandaag van toepassing in de bouw -en vleessector. Checkinatwork is de onlinedienst voor de aanwezigheidsregistratie bij werken in onroerende staat (bouwsector) en activiteiten die behoren tot de vleessector. Is dit ook voor u van toepassing?

Geen extra werk via de gebruiksvriendelijke toepassing van Traxgo.

Sinds kort is Check in at work is wettelijk verplicht voor werkplaatsen waar werken worden uitgevoerd waarvan het totaalbedrag gelijk aan of hoger is dan € 500 000 excl. BTW. Via Checkinatwork registreert u als werkgever of aannemer de aanwezigheid van uw eigen werknemers, van uw onderaannemers en van uw zelfstandige onderaannemers. Zij, als werknemer of zelfstandige onderaannemer, kunnen zich ook zelf in het systeem aanmelden. De registratie moet dagelijks gebeuren, en wel vóór de persoon die de werken uitvoert aan het werk gaat.

Is dit voor u ook extra werk? 
Traxgo helpt u om dit eenvoudiger te doen. Alles kan automatisch. Via de gebruiksvriendelijke toepassing dat gelinkt is met check in at work heeft u geen extra zorgen meer. Traxgo voorziet een reeks praktische oplossingen voor deze verplichte aanwezigheidsregistratie met check in at work. Trackerweb, de webapplicatie van Traxgo, is een zeer efficiënt instrument voor het managen van uw buitendienst, onderaanemers en uw voertuigen of machines.

Hoe gaat u te werk

Via het Traxgo Track en trace-systeem in uw voertuigen of op basis van een prikklok ter plaatse kan de persoon zich aanmelden. Dit werkt via de construbadge, ToBeLisa badge of zelfs via uw ID-cardAlle gegevens m.b.t. de werf en werknemers worden naar Trackerweb (ons platform) verstuurd, verwerkt en volautomatisch doorgestuurd naar Checkinatwork.

>> Vraag naar een online demo of gratis prijsofferte

>>  lees meer over Check in at work