Aanwezigheidsregistratie & Checkinatwork

Automatische online werfregistratie gekoppeld met Checkinatwork.

Checkinatwork kan automatisch

Via het Traxgo Track en Trace-systeem in uw voertuigen of via een prikklok ter plaatse meldt de persoon zich aan. Via de construbadge, ToBeLisa badge of zelfs via uw ID-card kan u zich registreren. Alle gegevens over de werf en werknemers worden naar het Traxgo-platform verstuurd, verwerkt en volautomatisch doorgestuurd naar Checkinatwork.

Automatische aanwezigheidsregistratie - Checkinatwork

  • Traxgo maakt Checkinatwork eenvoudiger en tijdbesparend
  • Alles wordt 100% automatisch gelinkt met Checkinatwork
  • Gebruiksvriendelijke en veilige tool voor het managen van uw buitendienst en onderaannemers
  • ....
aanwezigheidsregistratie bouw
werfregistratie online

Registreren Check in via construbadge, LISAbage, ID, key...

Het Traxgo Track and Trace-systeem is gelinkt met Checkinatwork.

Registreren kan op verschillende manieren:

Wie is verantwoordelijk?
De aannemer is verantwoordelijk voor de terbeschikkingstelling van het registratiesysteem. Zowel de persoon die iemand tewerkstelt (werkgever, onderaannemer) als de persoon die het werk uitvoert (werknemer, zelfstandige) is verantwoordelijk voor de registratie.

Wat houdt het registreren van aanwezigheid juist in?

Via Checkinatwork registreert u als werkgever of aannemer de aanwezigheid van uw eigen werknemers, van uw onderaannemers en van uw zelfstandige onderaannemers. Zij, als werknemer of zelfstandige onderaannemer, kunnen zich ook zelf in het systeem aanmelden. Het registreren moet dagelijks gebeuren, en wel vooraleer de persoon die de werken uitvoert aan het werk gaat.

Welke werken?
Het registreren is verplicht als het bedrag van de werken gelijk is aan of hoger is dan € 500 000. Enkele voorbeelden van werken: zeewerken, onderhoud van centrale verwarming, schoonmaken van gebouwen, onderhoud van terreinen, …

Wie moet geregistreerd worden?
Alle personen die werken in onroerende staat uitvoeren en alle personen die activiteiten uitvoeren die behoren tot de vleessector zijn betrokken en moeten geregistreerd worden.

  1. Andere personen, zoals de bouwdirectie verantwoordelijk voor het project, de bouwdirectie bevoegd voor de controle en de uitvoering, de coördinator die verantwoordelijk is voor de veiligheid en het welzijn tijdens de ontwikkeling van het bouwproject, de coördinator die verantwoordelijk is voor de veiligheid en het welzijn tijdens de uitvoering van het bouwproject, moeten ook geregistreerd worden.
  2. Iedereen die activiteiten uitvoert in verband met vleesbereidingen of vleesproducten en het slachten of uitsnijden van hoefdieren, gevogelte en konijnen in inrichtingen onderworpen aan de erkenning (erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties) van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).
checkinatwork automatisch
Kosten besparen
Veiligheid waarborgen
Comfort verhogen

Contacteer ons

Wij helpen u met plezier verder.

Vraag naar een voorstel

× Voorstel?

Stuur uw aanvraag door of
bel ons op +32 56 49 35 87