Aanwezigheidsregistratie daalt naar € 500 000 vanaf 1 maart 2016

Alle aanwezige personen die werken uitvoeren in onroerende staat op bepaalde werkplaatsen zijn verplicht te registreren bij de overheid. De registratie kan dag per dag of voor meerdere dagen gedaan worden alvorens de betrokken werknemer begint te werken. Checkinatwork is de dienst die deze registratie mogelijk maakt.

Wie moet geregistreerd worden?

Alle personen die werken in onroerende staat uitvoeren en alle personen die activiteiten uitvoeren die behoren tot de vleessector zijn betrokken en moeten geregistreerd worden.

  1. Andere personen, zoals de bouwdirectie verantwoordelijk voor het project, de bouwdirectie bevoegd voor de controle en de uitvoering, de coördinator die verantwoordelijk is voor de veiligheid en het welzijn tijdens de ontwikkeling van het bouwproject, de coördinator die verantwoordelijk is voor de veiligheid en het welzijn tijdens de uitvoering van het bouwproject, moeten ook geregistreerd worden.
  2. Iedereen die activiteiten uitvoert in verband met vleesbereidingen of vleesproducten en het slachten of uitsnijden van hoefdieren, gevogelte en konijnen in inrichtingen onderworpen aan de erkenning (erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties) van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Welke werken?

tsqdqsdqsqds

Hoe een registratie uitvoeren?

qsdqsd qsd qsdqs dqsdq 

Wie is verantwoordelijk voor de registraties?

qsdqsqds qsd

Vraag naar een voorstel

× Voorstel?

Stuur uw aanvraag door of bel ons op +32 56 49 35 87