Het CertiPOL platform, de Traxgo politiesoftware

Terug naar oplossingen

Reeds sedert 2006 bieden wij praktijkgerichte oplossingen voor lokale en federale politiediensten, dit door onze technische expertise te koppelen aan de functionele behoeftes van de politiezones. Traxgo was tevens de eerste commerciële partner die in Zuid-West-Vlaanderen met steun van de gouverneur een cameraschild bouwde, waarmee de lokale politiezones door middel van een beveiligd netwerk samen werken aan de bestrijding van grenscriminaliteit.

De diverse modules van het Traxgo CertiPOL platform zijn op vandaag inzetbaar voor de verschillende lagen van de organisatie - zowel voor politiemensen op het terrein, als op kantoor en in de dispatch ruimte - en dit in een volledig afgeschermde omgeving. Wij stellen ze graag even kort aan u voor, aarzel niet ons te contacteren voor uitgebreide informatie en/of een demosessie.

-

InfoCOP: een interactieve briefingtool

Met een sterke focus op informatiegestuurde politiezorg is deze module een ideaal hulpmiddel ter ondersteuning van (de)briefings. InfoCOP werd ontwikkeld ten behoeve van de verbetering van de informatiegestuurde en gemeenschapsgerichte politionele terreinwerking en helpt bij het in de praktijk brengen van de intern en extern georiënteerde ketengerichte operationele aansturing. De kern is het inwinnen of ter beschikking stellen van operationele informatie die relevant is voor het dagelijks werk van de politiemensen. Die informatie hoeft niet noodzakelijk tijdens een briefing te worden (mee)gedeeld: via de lokale werkstations heeft elke gebruiker immers op eender welk moment toegang tot de module.
Meer info

-

InfoDOC: paperless documenteren

De module InfoDOC voorziet erin om alle leden van de organisatie op een gestructureerde en samenhangende manier te laten documenteren. Het gebruik van InfoDOC draagt in hoofdzaak bij tot het adequaat vervullen van de collectieve en individuele taken en opdrachten en biedt een meerwaarde bij het consulteren van de beschikbare operationele documentatie, zodat ze een hulp is bij de goede uitvoering van de opdrachten en van de missie eigen aan de politiezone. Deze module stimuleert dan ook de interne samenwerking en draagt bij tot resultaatgericht en transparant samenwerken.
Meer info

-

InfoPOP: centraal gestuurde planning

InfoPOP voorziet erin om de politionele toezichten en activiteiten op een gebruiksvriendelijke en gestructureerde wijze te kunnen sturen en coördineren. InfoPOP laat toe om digitaal en paperless alle gelaste toezichten, waaronder de vakantietoezichten, te registeren. Ten behoeve van de mobiele ploegen is voor de InfoPOP module tevens een uitbreiding specifiek voor tablets beschikbaar, met real-time positiebepaling en geleide navigatie naar de geplande toezichten, waarbij ter plaatste directe registratie en feedback mogelijk is.
Meer info

-

InfoHOP: horeca informatie beheerd en gedeeld

Het op een eenvoudige, gebruiksvriendelijke en gestructureerde manier beheren van horeca informatie kan via de InfoHOP module. Alle in het systeem ingevoerde data (naleving sluitingsuur, vergunningen, …) inzake café’s, bars, tavernes, restaurants, e.a. kan in real time worden geconsulteerd door de betrokken politieman of vrouw, zodat deze hij/zij zijn taak nog efficiënter kan volbrengen.
Meer info

-

InfoTARGET: haalt meer uit bestaande ANPR-systemen

Een dynamisch, interactief en snel hanteerbare CertiPOL module om op structurele en transparante wijze gegevens inzake potentiële targets te kunnen voeden en raadplegen. De informatie met betrekking tot nummerplaten van vervoermiddelen die gekoppeld zijn aan (potentiële) verdachten, overtreders, wanbetalers, … kan grensoverschrijdend worden gevoed en geraadpleegd door de verschillende aangesloten politiezones en vormt mede door de koppeling met “slimme” ANPR camera’s (vast en/of verplaatsbaar) de basis voor een uniek platform in de strijd tegen de grenscriminaliteit.
Meer info

-

InfoSTAT: een klare kijk op statistieken

Vanuit de module InfoSTAT kunnen de statistische gegevens worden geëxploiteerd die doorheen het CertiPOL platform beschikbaar worden gesteld ten behoeve van het beleid. Dit gaat in hoofdzaak om het kunnen consulteren en visualiseren van opgeslagen informatie bij de registratie van uitgevoerde toezichten, maar ook van opgeslagen gegevens beschikbaar in de logging informatie. De statistische informatie is meteen interpreteerbaar en wordt bovenal in die mate nader gevisualiseerd opdat ze een meerwaarde kan betekenen ten behoeve van het beleid van de politiezone.
Meer info

-

InfoREAD: intelligente analyse van ANPR gegevens

Politie-eenheden willen met het oog op een performante exploitatie en analyse van beschikbare ANPR gegevens gebruik kunnen maken van intelligente analyse of datamining software. Ze willen hiermee een volgende stap zetten in de verdere digitalisering en evolueren naar een “predictive policing” model, waarbij gebruik wordt gemaakt van wiskundige, voorspellende en analytische technieken en methoden met als doel het kunnen identificeren van potentieel criminele activiteiten. InfoREAD heeft hiertoe een waaier aan intelligente rapporteringsmogelijkheden aan boord.
Meer info

-

InfoDISPATCH: flexibel beheer van blacklists

Deze module maakt het mogelijk om bepaalde blacklists te selecteren en die te koppelen aan bepaalde vaste en/of mobiele ANPR voertuigen binnen een of meerdere politiezones. Op die manier kan een medewerker op de lokale dispatch of in het CIC een overkoepelend gebied monitoren. Bij provinciaal alarm kan de operator door middel van de Target Direct functie een nummerplaat injecteren in het cameranetwerk. Elk ANPR toestel dat dan gekozen is door de operator binnen deze perimeter gaat “meezoeken” naar de opgegeven nummerplaat.
Meer info

-

Bent u als korpschef, functioneel beheerder, LIK medewerker of dispatcher geïnteresseerd in een of meerdere van deze modules? Verlaat onze website niet zonder ons te contacteren: wij geven u graag een demo van het Traxgo CertiPOL platform, zodat u op de volgende politieraad met meetbare resultaten kan uitpakken.

Interesse? Contacteer ons