Checking at work

Check In At Work

Check In At Work (Checking at work) is een manier om de aanwezigheid van werknemers en (zelfstandige) onderaannemers bij werken
in onroerende staat te kunnen registreren.Checking at work Daarnaast kunnen de werknemers en (zelfstandige) onderaannemers hun aanwezigheid ook zelf registreren.

Elke dag moeten de werknemers en onderaannemers verplicht worden geregistreerd voor de start van de werken bij:

  1. werken in onroerende staat op een werkplaats waarvan de totale kostprijs gelijk is aan of hoger is dan een specifiek drempelbedrag
  2. activiteiten i.v.m. vleesbereidingen of vleesproducten en het slachten of uitsnijden van hoefdieren, gevogelte en konijnen in inrichtingen onderworpen aan de erkenning van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Valt uw werkplaats onder checking at work? Dan moet u dit ook melden bij de aangifte van werken.

CONTACTEER ONS VOOR MEER INFORMATIE