Social Media Policy

Versie: Jan 2021

Ga naar toepassingen

Deze Social Media Policy is specifiek van toepassing op verwerking van persoonsgegevens op de social media kanalen van TRAXGO met zetel te 8790 Waregem, Deerlijkseweg 144a, KBO nr. 0589,624,787 (hierna "wij" of "ons" genoemd).  TRAXGO treedt op als Verwerkingsverantwoordelijke op de respectievelijke social media kanalen Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn en Youtube.

TRAXGO verzekert u de vertrouwelijke verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in het kort ‘AVG’ of ‘GDPR’.

Vragen over de toepasselijke wetgeving en deze privacy disclaimer kunnen worden gesteld aan onze functionaris voor gegevensbescherming (“DPO”) via privacy@traxgo.be.

Komt u in een andere context in contact met TRAXGO, is onze algemeen privacy policy van toepassing en kan u consulteren via www.traxgo.be/privacy-policy.

Welke categorieën persoonsgegevens verwerken we en voor welke doeleinden?

We verwerken uw persoonsgegevens als u TRAXGO bezoekt op sociale media. Met onze verschillende social media kanalen willen we u een breed scala aan multimediadiensten bieden en met u van gedachten wisselen over onderwerpen die voor u belangrijk zijn. Naast de respectievelijke aanbieder van een sociaal netwerk verzamelen en verwerken wij ook persoonlijke gebruikersgegevens op onze social media kanalen. Met deze kennisgeving laten we u weten welke gegevens we van u verzamelen in verband met onze social media kanalen, hoe we deze gebruiken en hoe u bezwaar kunt maken tegen het gebruik van gegevens. Voor de respectievelijke verwerkingsdoeleinden en gegevenscategorieën verwijzen wij u naar de afzonderlijke social media kanalen die hieronder meer in detail worden vermeld.

De gegevensverwerking dient de volgende doelen:

 • Communiceren met TRAXGO sociale media kanaal Bezoekers
 • Verzoeken van bezoekers via ons TRAXGO social media kanaal afhandelen
 • Statistische informatie verkrijgen over het bereik van de TRAXGO social media kanalen
 • Uitvoeren van klantonderzoeken, marketingcampagnes, marktanalyses, wedstrijden of soortgelijke acties of evenementen
 • Geschillen en rechtszaken oplossen, juridische claims of rechtszaken uitoefenen of verdedigen

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om deze doelen te bereiken.

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, is de wettelijke basis voor de verwerking ons legitiem belang (AVG art 6 Par. 1 f). Onze legitieme belangen omvatten de mogelijkheid om op uw berichten of vragen te kunnen reageren en om het bereik en het gebruik van onze TRAXGO sociale media kanalen te analyseren om het juiste ontwerp en voortdurende optimalisatie te creëren. Voor zover u met uw aanvraag een contractuele relatie met TRAXGO wilt aangaan, is de wettelijke basis voor een dergelijke verwerking AVG art. 6.1 b).

Als we van plan zijn uw persoonsgegevens te verwerken voor een ander doel dan hierboven vermeld, zullen we u hierover voorafgaand aan een dergelijke verwerking informeren.

1. Traxgo op Facebook

De TRAXGO Facebook Fanpages ("Fanpage") worden beheerd door Facebook Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Ierland ("Facebook"). Wanneer u onze Fanpages bezoekt, verwerkt Facebook uw persoonsgegevens in overeenstemming met hun privacybeleid dat u hier kunt vinden.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Je Facebook-gebruikersnaam en opmerkingen die op onze fanpagina's zijn geplaatst en berichten die je ons via onze fanpagina's stuurt
 • Uw activiteit op onze Fanpages via de dienst Facebook Insights, bijv. de bezoeken aan onze site, het bereik van bijdragen, bezoeken en gemiddelde duur van videoweergaven, informatie over de landen en steden waar onze bezoekers vandaan komen en statistieken over de genderrelaties van onze bezoekers
 • Andere informatie die nodig is om verzoeken van onze Bezoekers te voltooien of om onze Bezoekers ondubbelzinnig te identificeren in onze systemen

Joint controllership met Facebook

We gebruiken de statistische informatie (de bezoeken aan onze site, het bereik van bijdragen, bezoeken en gemiddelde duur van videoweergaven, informatie over de landen en steden waar onze bezoekers vandaan komen en statistieken over de genderverhoudingen van onze bezoekers) met betrekking tot het gebruik van de Fanpages die Facebook in geanonimiseerde vorm beschikbaar stelt via de Facebook-dienst “Insights”. Conclusies over individuele gebruikers en toegang tot individuele gebruikersprofielen door TRAXGO zijn niet mogelijk.

Meer informatie over Facebook Insights is te vinden hier.

Op grond hiervan worden TRAXGO en Facebook aangemerkt als “gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken” in de zin van de AVG en zijn zij daarom een zogenaamde gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke overeenkomst aangegaan om te voldoen aan de eisen van de AVG. Deze joint controller agreement is beschikbaar hier. Hier vindt u alle informatie die voor u als betrokkene relevant is, met name met betrekking tot de uitoefening van uw rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Naast de verwerking van persoonsgegevens vermeld in deze privacyverklaring, heeft TRAXGO geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens door Facebook in verband met uw gebruik van de Fanpages.

2. TRAXGO op Instagram

De TRAXGO Instagram-pagina's worden beheerd door Facebook Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Ierland, de serviceprovider voor Instagram. Wanneer u de TRAXGO Instagram-pagina's bezoekt, verwerkt Instagram uw persoonsgegevens in overeenstemming met hun privacybeleid dat u terugvindt hier.

We gebruiken de statistische informatie (de bezoeken aan onze site, het aanbod van bijdragen, informatie over de landen en steden waar onze Bezoekers vandaan komen en statistieken over de genderverhoudingen van onze Bezoekers) met betrekking tot het gebruik van de TRAXGO Instagram-pagina's die Instagram beschikbaar stelt via de Instagram-service "Insights" in geanonimiseerde vorm. Conclusies over individuele gebruikers en toegang tot individuele gebruikersprofielen door TRAXGO zijn niet mogelijk.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Uw Instagram-gebruikersnaam en reacties op onze TRAXGO Instagram-pagina's en berichten die je ons stuurt via onze TRAXGO Instagram-pagina's
 • Uw activiteit op onze TRAXGO Instagram-pagina's via de dienst Instagram Insights, bijv. de bezoeken aan onze site, het aanbod van bijdragen, informatie over de landen en steden waar onze bezoekers vandaan komen en statistieken over de genderrelaties van onze bezoekers
 • Andere informatie die nodig is om verzoeken van onze Bezoekers te voltooien of om onze Bezoekers ondubbelzinnig te identificeren in onze systemen

Op grond hiervan worden TRAXGO en Instagram aangemerkt als “gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken” in de zin van de AVG en zijn zij daarom een zogenaamde gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke overeenkomst aangegaan om te voldoen aan de eisen van de AVG. Deze joint controller agreement is beschikbaar hier, waarbij Instagram deel uitmaakt van Facebook. Hier vindt u alle informatie die voor u als betrokkene relevant is, met name met betrekking tot de uitoefening van uw rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

3. TRAXGO op Twitter

Als u TRAXGO bezoekt op Twitter, Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS, verzamelt en verwerkt de exploitant van Twitter persoonsgegevens voor zover beschreven in hun privacybeleid. Het privacybeleid is te vinden hier.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Uw Twitter-gebruikersnaam en opmerkingen die op onze TRAXGO Twitter-pagina's zijn geplaatst en berichten die u ons via onze TRAXGO-twitterpagina's stuurt
 • Uw activiteit op onze TRAXGO Twitter-pagina's via de dienst twitter Analytics, bijv. de bezoeken aan onze site, het aanbod van bijdragen, informatie over de landen en steden waar onze bezoekers vandaan komen en statistieken over de genderrelaties van onze bezoekers
 • Andere informatie die nodig is om verzoeken van onze Bezoekers te voltooien of om onze Bezoekers ondubbelzinnig te identificeren in onze systemen
 • We bewaren of verwerken geen van uw persoonsgegevens behalve uw Twitter-gebruikersnaam als u ons een direct bericht stuurt.

Gezamenlijke verwerking met Twitter

We gebruiken de statistische informatie (de bezoeken aan onze site, het aanbod van bijdragen, informatie over de landen en steden waar onze Bezoekers vandaan komen en statistieken over de genderverhoudingen van onze Bezoekers) met betrekking tot het gebruik van de TRAXGO Twitter-pagina's die Twitter beschikbaar stelt via de "Analytics" -dienst in geanonimiseerde vorm. Conclusies over individuele gebruikers en toegang tot individuele gebruikersprofielen door TRAXGO zijn niet mogelijk.

Hierdoor worden TRAXGO en Twitter aangemerkt als “gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken” in de zin van de AVG.

Naast de verwerking van persoonsgegevens vermeld in deze privacyverklaring, heeft TRAXGO geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens in verband met uw gebruik van onze Twitter-bedrijfspagina.

4. TRAXGO on LinkedIn

De TRAXGO LinkedIn-pagina's worden beheerd door LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland ("LinkedIn"). Wanneer u de TRAXGO LinkedIn-pagina's bezoekt, verwerkt LinkedIn uw persoonsgegevens in overeenstemming met hun privacybeleid dat u terugvindt hier.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Uw LinkedIn-gebruikersnaam en opmerkingen geplaatst op onze TRAXGO LinkedIn-pagina's en berichten die u ons stuurt via onze TRAXGO LinkedIn-pagina's
 • Andere informatie die nodig is om verzoeken van onze Bezoekers te voltooien of om onze Bezoekers ondubbelzinnig te identificeren in onze systemen

Gezamenlijke verwerking met LinkedIn

Wij gebruiken de statistische informatie (de bezoeken aan onze site, het aanbod van bijdragen, informatie over de landen en steden waar onze Bezoekers vandaan komen en statistieken over de werkrelaties van onze Bezoekers) met betrekking tot het gebruik van onze LinkedIn-bedrijfspagina die LinkedIn beschikbaar stelt via de LinkedIn "Analytics" -dienst in geanonimiseerde vorm. Conclusies over individuele gebruikers en toegang tot individuele gebruikersprofielen door TRAXGO zijn niet mogelijk.

Hierdoor worden TRAXGO en LinkedIn aangemerkt als “gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken” in de zin van de AVG en zijn zij daarom een ​​zogenaamde gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke overeenkomst aangegaan om te voldoen aan de eisen van de AVG. Deze joint controller agreement is beschikbaar hier. Hier vindt u alle informatie die voor u als betrokkene relevant is, met name met betrekking tot de uitoefening van uw rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Naast de verwerking van persoonsgegevens vermeld in deze privacyverklaring, heeft TRAXGO geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens in verband met uw gebruik van onze LinkedIn-bedrijfspagina.

5. TRAXGO op YouTube

Als u TRAXGO bezoekt op YouTube, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, verzamelt en verwerkt als exploitant van YouTube persoonsgegevens voor zover beschreven in hun privacybeleid. Het privacybeleid is te vinden hier.

We gebruiken de statistische informatie (de bezoeken aan onze site, het bereik van bijdragen, de gemiddelde duur van videoweergaven, informatie over de landen en steden waar onze bezoekers vandaan komen en statistieken over de genderverhoudingen van onze bezoekers) met betrekking tot het gebruik van de TRAXGO YouTube-kanaal dat YouTube in geanonimiseerde vorm beschikbaar stelt via de dienst "Analytics". Conclusies over individuele gebruikers en toegang tot individuele gebruikersprofielen door TRAXGO zijn niet mogelijk.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Uw YouTube-gebruikersnaam en reacties op ons TRAXGO YouTube-kanaal
 • Uw activiteit op ons TRAXGO YouTube-kanaal via de dienst YouTube Analytics, bijv. de bezoeken aan onze site, het bereik van bijdragen, de gemiddelde duur van videoweergaven, informatie over de landen en steden waar onze bezoekers vandaan komen en statistieken over de genderverhoudingen van onze bezoekers
 • Andere informatie die nodig is om verzoeken van onze Bezoekers te voltooien of om onze Bezoekers ondubbelzinnig te identificeren in onze systemen

We bewaren of verwerken geen van uw persoonsgegevens behalve uw YouTube-gebruikersnaam als u ons een direct bericht stuurt.

Aan wie worden uw persoonsgegevens verzonden?

Binnen ons bedrijf krijgen alleen personen en instanties die persoonsgegevens nodig hebben om de bovengenoemde doeleinden te vervullen, toegang tot dergelijke gegevens.

Opmerkingen en berichten die u op onze social media kanalen achterlaat, worden door ons personeel op het social media platform zelf afgehandeld

We wijzen erop dat bij het verwerken van gegevens via onze social media kanalen, uw persoonsgegevens mogelijk buiten het grondgebied van de Europese Unie worden verwerkt. Dit kan risico's met zich meebrengen voor gebruikers, omdat het bijvoorbeeld moeilijker kan worden om de rechten van gebruikers af te dwingen. Voor details verwijzen wij u naar de privacyverklaring van de social media kanalen. Met betrekking tot Amerikaanse providers die via European Standard Module Clauses gebonden zijn, willen we erop wijzen dat deze providers zich ertoe verbinden de gegevensbeschermingsnormen van de EU na te leven.

We kunnen persoonsgegevens doorgeven aan toezichthoudende autoriteiten, rechtbanken of advocatenkantoren voor zover dat nodig is om de naleving van de toepasselijke wetgeving te waarborgen of om wettelijke rechten uit te oefenen, te doen gelden of te verdedigen, indien wettelijk toegestaan.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Indien niet expliciet anders bepaald (bijv. In een specifiek toestemmingsformulier), verwijderen we uw persoonsgegevens zodra ze niet langer nodig zijn voor de hierboven genoemde doeleinden, tenzij verwijdering of blokkering in strijd zou zijn met onze wettelijke verplichtingen om gegevens te verstrekken en te bewaren (zoals het bewaren van gegevens voor periodes voorzien door commerciële of fiscale wetgeving). Uw berichten die via onze social media kanalen worden verzonden, worden ten minste 3 maanden na het einde van het gesprek verwijderd als uw vraag is beantwoord en er geen andere gronden zijn om ons het recht te geven of te verplichten om de genoemde berichten te bewaren.

Welke gegevensbeschermingsrechten kunt u uitoefenen?

Onze Bezoekers kunnen informatie opvragen over de persoonsgegevens die we over haar of hem opslaan en verwerken bij TRAXGO. Bovendien kunnen onze Bezoekers onder specifieke omstandigheden correctie of verwijdering van de persoonsgegevens over hem of haar eisen. Ze kunnen ook het recht hebben om de verwerking van persoonsgegevens te beperken, evenals het recht op openbaarmaking van de door hen verstrekte gegevens in een gestructureerd, gebruikelijk en machinaal leesbaar formaat.

Voor het uitoefenen van uw rechten, kan u contact opnemen via privacy@traxgo.be.

Recht op bezwaar

Als de verwerking is gebaseerd op een toestemming, hebben onze Bezoekers het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben. Als we persoonsgegevens van onze bezoekers verwerken om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen, kunnen onze bezoekers te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking om redenen die voortvloeien uit zijn of haar specifieke situatie. In geval van bezwaar zullen we de verwerking van de persoonsgegevens van de betreffende betrokkene stopzetten, tenzij we dwingende redenen kunnen geven die prevaleren boven de belangen, rechten en vrijheden van onze Bezoekers of bewijzen dat de verwerking dient voor het instellen, uitoefenen en verdedigen van juridische claims of geschillen.

 • Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens via de "Insights" -dienst aangeboden door Facebook, heeft Facebook de primaire verantwoordelijkheid genomen. Het betreft de verwerking van Insights-gegevens en de uitvoering van rechten van betrokkenen. Neem daarom rechtstreeks contact op met Facebook over alle verplichtingen die voortvloeien uit de AVG met betrekking tot de verwerking van Insights-gegevens. Hoewel u uw rechten jegens ons kunt uitoefenen, zullen wij uw vragen die wij hierover ontvangen doorgeven aan Facebook.
 • Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens via de "Page Insights" -dienst aangeboden door LinkedIn, heeft LinkedIn de primaire verantwoordelijkheid op zich genomen. Het betreft de verwerking van “Page Insights” -gegevens en de uitvoering van de rechten van betrokkenen. Neem daarom rechtstreeks contact op met LinkedIn over alle verplichtingen die voortvloeien uit de AVG met betrekking tot de verwerking van "Page Insights" -gegevens. Hoewel u uw rechten jegens ons kunt uitoefenen, zullen wij uw vragen die wij hierover ontvangen doorgeven aan LinkedIn.

Waar kan u klacht indienen?

Elke bezoeker heeft het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming indien U van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben in strijd is met de AVG.

Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

e-mail: contact@apd-gba.be