Tijdregistratie personeel

Automatische tijdregistratie verhoogt de efficiëntie

Onze toepassingen

Tijdregistratie personeel

Tijdregistratie personeel: verhoog de efficiëntie met automatische tijdregistratieAutomatische tijdregistratie van het personeel zorgt voor een efficiënt beheer van de werkuren, verlofdagen, overuren en ziekte van uw personeel. Het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen met dergelijk systeem biedt heel wat voordelen die u in staat stellen tijd én geld te besparen.

Werkuren beheren

Werkt u in uw bedrijf met flexibele werkuren? De gewerkte uren van uw personeel kunnen automatisch  worden geregistreerd dankzij een tijdregistratie systeem. Als uw personeel op een feestdag of tijdens het weekend werkt, wordt dit ook automatisch verwerkt bij de loonberekening. Zo zal uw administratie rond de werkuren heel wat vereenvoudigen.

Tijdregistratie personeel: verlofdagen beheer

Met behulp van een volledig geautomatiseerde tijdregistratie software toepassing kunnen uw medewerkers snel en eenvoudig een overzicht van hun - al dan niet opgenomen - verlofdagen raadplegen. Daarnaast heeft u zelf ook een beter inzicht in de verlofdagen van uw personeel.

Overuren werknemers beheren

Tijdregistratie zorgt voor een automatische registratie van de werkuren van uw medewerkers en vergelijkt ze daarna met de eerder gemaakte planning. De uren die teveel gewerkt zijn, worden automatisch berekend als overuren bij de loonverwerking. Dit zal uw medewerker(s) die op kantoor de personeelsadministratie doen heel wat uitzoekwerk besparen.

Ziekte beheren

Tijdregistratie biedt een duidelijk overzicht van het personeel dat afwezig is wegens ziekte. Zo kunt u op de dag zelf de planning onmiddellijk aanpassen en de ingeplande taken verdelen over andere beschikbare collega's. Uw klanten zullen zo'n perfecte dienstverlening zeker weten te waarderen. Bovendien kunt u ook zeer eenvoudig een overzicht raadplegen van het voorbije jaar.

Ontdek onze tijdregistratie toepassing of Meer informatie? Contacteer ons