CheckInAtWork

Aanwezigheidsregistratie in de bouwsector

Onze toepassingen

Check In At Work
Aanwezigheidsregistratie voor de bouwsector

De Check In At Work ('checkingatwork')-regelgeving is in de bouwsector niet onbekend. Sinds 2014 is er al veel te doen geweest rond de wetgeving. De CheckInAtWork-regel zegt dat alle werknemers uit o.a. de bouwsector die onroerende activiteiten uitvoeren op werven met een totale waarde van €500 000 excl. BTW, zich moeten registreren bij de RSZ. Die registratie moet vooraf aan de werken gebeuren.

Werkgevers en aannemers registreren via CheckInAtWork de aanwezigheid van hun werknemers, onderaannemers en zelfstandige aannemers. Bovendien kunnen de werknemers of zelfstandige onderaannemers zich ook zelf in het systeem aanmelden. Daarvoor zijn enkele tools ontwikkeld door de RSZ.

Uitzonderingen

Er kwam echter veel negatieve reactie tijdens de eerste maanden na de invoer van CheckInAtWork. Hoe moet men omgaan met leningen? Moeten architecten of veiligheidscoördinatoren zich ook registreren of niet? Er heerste dus veel onduidelijkheid bij de invoer van de nieuwe regel. Na de bezwaren te onderzoeken, stelde de RSZ enkele uitzonderingen op. Betonleveringen op de werf moet men bijvoorbeeld niet registreren.

Wijziging wetgeving

In november 2018 werd beslist dat men de wetgeving zou aanpassen. Volgens de staatssecretaris voor bestrijding van sociale fraude zouden er interpretatiefouten mogelijk zijn met de huidige wetgeving. Tot nu toe moest men leveringen op de werf aangeven, terwijl leveringen op straat niet tot die regel behoren. Vanaf 1 april 2019 zal men álle leveringen van stortklare beton moeten registreren. Alle chauffeurs zullen zich dus moeten aanmelden vooraleer ze de werf oprijden.

Meer informatie? Contacteer ons

 

Lees ook: