CheckInAtWork Wetgeving

Verplichte aanwezigheidsregistratie op de werf

Onze toepassingen

Wetgeving CheckInAtWork registratie

We houden het graag eenvoudig en transparant. Daarom hebben we alle regels rond CheckInAtWork even kort samengevat. Het is verplicht om bepaalde werven aan te geven, alsook alle medewerkers moeten hun aanwezigheid elektronisch registreren.

Wetgeving aanwezigheidsregistratie CheckInAtWork

Aanwezigheidsregistratie (CheckInAtWork) bij aankomst op de werf is verplicht sinds 1 april 2014. Dit geldt voor bouwwerven vanaf 500.000 euro. Door uw aanwezigheidsregistratie te automatiseren kunt u veel tijd besparen. Er zijn verschillende manieren om deze CheckInAtWork vlotter te laten verlopen. Zo kan u zelf kiezen wat er het best aansluit bij uw bedrijf. Aanwezigheidsregistratie kan bijvoorbeeld via een badgelezer of via mobiele prikklok. Wenst u meer informatie over CheckInAtWork? Neem contact op met ons via het formulier op onze site.

Meer informatie? Contacteer ons

Aangifte werven

Waar vroeger verschillende administraties dienden aangeschreven worden, is het nu voldoende om één aangifte van de werken te doen bij de RSZ.

Aanmelden voor welke werken?

Bijna alle werken die een risico inhouden voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers.

Uitzonderingen

  • Werken zonder onderaannemer die minder dan 30.000 euro kosten (excl. btw)
  • Werken met één onderaannemer die minder dan 5.000 euro kosten (excl. btw)

CheckInAtWork (Aanwezigheidsregistratie) bouw

Het is verplicht om de aanwezigheden op specifieke bouwplaatsen te registreren. Deze bouwplaatsen moeten wel een totale waarde hebben van 500.000 euro excl. btw of meer.

Voor wie is de CheckInAtWork registratie?

Deze wet geldt voor arbeiders, zelfstandigen, veiligheidscoördinatoren, … m.a.w. iedereen die actief betrokken is bij de totstandkoming van de werf. Studiebureaus en EPB verslaggevers hoeven zich niet te registreren. Voor mensen die de werf af en toe bezoeken is CheckInAtWork niet verplicht.

In de praktijk zorgt dit natuurlijk voor veel onzekerheden. Een voorbeeld ter verduidelijking:

  • Een chauffeur komt iets leveren: niet registreren, hij komt enkel langs op de werf en voert geen werkzaamheden uit.
  • Een chauffeur komt iets leveren en installeren: wel registreren, hij voert werkzaamheden uit op de werf.

Kortom, het uitvoeren van onroerende activiteiten vereist quasi altijd registratie.

Verantwoordelijkheid bij CheckInAtWork

De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor CheckInAtWork in de bouw. Hij moet zijn onderaannemers erop wijzen dat de aanwezigheidsregistratie verplicht is en er ook op toezien dat ze zich op de juiste manier registreren. De RSZ helpt wel door vooraf een e-mail te sturen waarin ze melden dat een bepaalde werf voldoet aan alle condities rond de aanwezigheidsregistratie.

Verplichte gegevens registreren

Volgende gegevens moeten verplicht geregistreerd worden bij de elektronische aanwezigheidsregistratie bouw:

  • Persoonlijke gegevens van de werknemer (rijksregister-, BIS- of L1-Limosanummer)
  • Plaats werf (via code ingegeven in de registratie van werf 30 bis)
  • Identificatiegegevens werkgever (ondernemingsnummer)
  • Datum registratie (geen tijdstip)

Door uw aanwezigheidsregistratie te automatiseren kunt u veel tijd besparen. Er zijn verschillende manieren om het aanmelden bij CheckInAtWork vlotter te laten verlopen. Zo kan u zelf kiezen wat er het best aansluit bij uw bedrijf. Aanwezigheidsregistratie kan bijvoorbeeld via een badgelezer of via mobiele prikklok.

Wilt u meer informatie over CheckInAtWork registratie? Verder lezen rond de wetgeving? Laat uw gegevens na via ons contactformulier.

Meer informatie? Contacteer ons